About us

[rev_slider_vc alias=”header-aboutus”]

MESTA World Education เราเป็นสถาบันที่แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับมัธยม ไปจนถึงปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น (Short term english program) ซึ่งครอบคลุมไปในหลากหลายประเทศตามความต้องการของผู้เรียน อาทิ เช่น อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ออสเตเรีย, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์ และจีน รวมไปถึงโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (Work & Travel) ซึ่งทางทีมงานของเรามีการทำงานร่วมกับองค์กรจากนานาชาติในหลายๆประเทศ