กลับไปหน้ารวม Study aboard
twu01
TWU เป็น One of the Top and Oldest Universities in BC, Canada เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และดีที่สุด ของ British Columbia และ เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของ Canada ที่ได้รับรางวัลคุณภาพการเรียนการสอนในระดับ A+ จาก The Global and Mail 2012 Canadian University Report นอกเหนือจากนี้ในแต่ละปี TWU ยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ในด้านคุณภาพการสอนจากนิตยสาร Maclean’s TWU ตั้งอยู่ที่ Langley, British Columbia ห่างจาก Vancouver ประมาณ 45 นาที เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ก่อตั้งมาโดยผู้ดำรงตำแหน่งศาสนาชั้นสูงของแคนาดา มุ่งเน้นด้านวิชาการ และความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลัก มีสอง Campuses: Langley (Main campus) and Richmond.
จุดเด่นของ Trinity Western University
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีกฎระเบียบเข้มงวด
 • Ranking : A+ ในด้าน Quality of Teaching and Learning จาก The Globe and Mail’s Canadian University Report
 • Campus มีความปลอดภัยที่สุดใน Canada
 • มีคุณภาพในการดูแลนักศึกษา อัตรานักศึกษา 20 คน ต่อ Staff 1 คน
 • อาจารย์มีคุณภาพ จบการศึกษาในระดับ Ph.D. ถึง 80%
 • ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเพียงแค่ 12%และจำนวนนักศึกษาไทยยังมีไม่มากนัก
 • มีทีมนักกีฬาที่ติดอันดับTop ของ Canada ชื่อทีม SPARTANS ที่ดีรับรางวัลมากมายจากการแข่งกีฬาระดับชาติ
 • นายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดา Stephen Harper แนะนำนักศึกษาใหม่ให้มาเรียนที่นี่
 • สามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยดังๆใน British Columbia และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในCanada เช่น University of British Columbia, Simon Fraser University, University of Toronto และยังมีอีกมากมาย
twu02
School and Faculty
 • Faculty of Humanities and Social Sciences (21 Majors)
 • Faculty of Natural and Applied Science (19 Majors)
 • School of the Arts, Media + Culture (7 Majors)
 • School of Business (11 Majors)
 • School of Education ( 6 Majors)
 • School of Human Kinetics ( 8 Majors)
 • School of Nursing (1 Major)
 • School of Law

Visit Website: https://www.twu.ca/

twu03